بخش ورزش قسمت آموزش بدنسازی و پرورش اندام- روش صحیح الگوبرداری در بدنسازی

سه رشته پرورش اندام ، بدنسازی و تناسب اندام ، تفاوتهای بسیاری با یکدیگر دارند اما آنچه درباره دانش آموزان هر یک از این رشته ها از اهمیت خاص برخوردار است نحوه الگو برداری از قهرمانان هر یک میباشد …

صفحه 3 از 9 قبلی 123456789 بعدی